Skit som är fucked up

110011111 | 2014-08-12 (tisen) | 17:27

Mailar supporten på ett webbhotell och förklarar att deras skit är fucked up. De förklarar att deras skit inte alls är fucked up, det är fucked up någon annanstans (typ min skit som är fucked up). Jag tycker det är konstigt och förklarar att det bara är deras skit som är fucked up och ingen annans skit. De svarar inte, men på något magiskt sett fixas skiten som var fucked up.