Ritat lite retro #2

100101101 | 2011-03-15 (tisen) | 15:37

Sådärja. Känner mig färdig med C64:an nu. Känner mig också ganska nöjd. Finns saker att förbättra, som alltid, men det tar jag med mig till nästa projekt.

Commodore 64Commodore 64

Jag har blivit med blogg

10110111 | 2010-04-23 (freen) | 10:42

Jag har gått och blivit med blogg så här på äldre dagar. Jag använde inget skydd. Det blev en Amigablogg, döpt efter världens coolaste datorvirus Lamer Exterminator. Lamer Exterminator upptäcktes 1989 och lade sig i bootsectorn på Amigadisketter. Virsuet förstörde sedan diskarna genom att skriva “LAMER!” 84 gånger på diskettens media blocks vilket skapade läs- och skrivfel på disketterna. Elakt. Viruset lade sig i RAM och klarade av mjukbootar. I RAM identifierade den sig som “The LAMER Exterminator !!!” och tog upp 1024 bytes.

Här är bloggen:
Lamer Exterminator – the Amiga blog